Brazilian Virgin Hair-Loose curl

Image of Brazilian Virgin Hair-Loose curl

$60.00 - On Sale

100 % Brazilian Hair . NO Matting . NO Tangling. NO Shedding!