Peruvian or Brazilian Virgin Hair- Body wave

Image of Peruvian or Brazilian Virgin Hair- Body wave

$65.00 - On Sale

100% Peruvian/Brazilian Virgin Hair. NO Matting. NO Tangling. NO Shedding.